ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวง อบจ.พล.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)