ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง