ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะดินอเนกประสงค์ชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง