ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมยาพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง