ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 5 คัน รวม 44 รายการ ทะเบียน กทม 6น7979,ทะเบียน พล 81-2072,ทะเบียน พล 81-3534, ทะเบียน พล ต 6619,ทะเบียน พล ตค 1247 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง