ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 6 คัน รวม 30 รายการ( ทะเบียน พล กน 4712, ทะเบียน พล 81-4382 , ทะเบียน พล 81-4384 , ทะเบียน พล ตฆ 1704 , รหัส 019-47-0002 , ทะเบียน พล ตค 861 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง