ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธเฉพาะเจาะจง