ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 6 คัน รวม 26 รายการ (ทะเบียน พล 81-0455 , ทะเบียน พล คต 607 , ทะเบียน พล ตค 1165 , ทะเบียน พล 80-9988 , ทะเบียน พล ตค 1249 , ทะเบียน พล ตค 1116 ) โดยวิธเฉพาะเจาะจง