ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 คัน รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง