ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง