ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง