ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง