ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร 3619 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง