ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 1-10 ตามโครงการ จัดนิทรรศการราชวงศ์รัตนโกสินทรศกแผ่นดินธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง