ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ประสานแผนฯ อ.บางระกำ ,อ.เนินมะปราง ,อ.บางกระทุ่ม และ อ.เมืองพิษณุโลก