ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สองภาษาหน้าห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง