ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง