ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายวัดพระธาตุ ตำบลป่าแดง หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง