ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง