ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง