ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้สำหรับซ่อมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง