ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ติดภายในอาคารสำนักงาน อบจ.พิษณุโลก(อาคาร1)จำนวน 13 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง