ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์ประสานแผนฯ อ.วัดโบสถ์,อ.พรหมพิราม และ อ.วังทอง