ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 17 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง