ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง