ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (อาคาร 1,2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง