ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคลองวังมะขาม - บ้านห้วยดั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)