ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายทางเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก (แห่งที่ 2) ต.วังพิกุล เชื่อมต่อ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)