ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง ต.พรหมพิราม เชื่อมต่อ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)