ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ (เช้า) และอาหารกลางวัน 2 มื้อ เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และในวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง