ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง