ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง