ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอำนวยการและเสาธงพร้อมกระถางคบเพลิง โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง