ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน กีฬา อบจ.พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง