ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ถนนสาย อบจ.พิษณุโลก 3042 ทางหลวงหมายเลข 2013 - บ้านวังชมพู อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)