ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง