ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายคลอง DK1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2,7,8,9 และ 10 สายบ้านคลองวังมะขาม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)