ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร สำหรับโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมบนวิถีพอเพียง เพื่อชุมชนแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง