ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ใช้ในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง