ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและจ้างทำหนังสือคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง