ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรม ดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง