สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 8 ตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 8 ตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
  • เลขที่เอกสาร: 47/2560
  • วันที่ขายแบบ: 5 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 5 ก.ค. 2560 - 24 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 25 ก.ค. 2560
  • ราคากลาง: 999,000.- บาท