สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ จังหวัดสุโขทัย
  • เลขที่เอกสาร: 56/2560
  • วันที่ขายแบบ: 13 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500
  • วันที่ยื่นซอง: 13 ก.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 2 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 991,000.-บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560