สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 2 บ้านวังพิกุล ต.วังพิกุล - หมู่ที่ 10 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 2 บ้านวังพิกุล ต.วังพิกุล - หมู่ที่ 10 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 52/2560
  • วันที่ขายแบบ: 13 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.-บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 13 ก.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 2 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,720,000.-บาท