สั่งพิมพ์หน้านี้

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ

วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
  • เลขที่เอกสาร: 7/2560
  • วันที่ขายแบบ: 17 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 17 ก.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 2 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: -