สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 โครงการ
  • เลขที่เอกสาร: 66/2560
  • วันที่ขายแบบ: 18 ก.ค. 2560 - 4 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 400.-บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 18 ก.ค. 2560 - 7 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 8 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: (โครงการที่ 1) = 500,000.- บาท , (โครงการที่ 2) = 270,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560