สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 โครงการ
  • เลขที่เอกสาร: 71/2560
  • วันที่ขายแบบ: 26 ก.ค. 2560 - 16 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 26 ก.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 18 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: (โครงการที่ 1) = 500,000.- บาท , (โครงการที่ 2) = 500,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560