สั่งพิมพ์หน้านี้

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองกระดาษ หมู่ที่ 1 ต.บ้านพร้าว - บ้านหนองน้ำสร้าง หมู่ที่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองกระดาษ หมู่ที่ 1 ต.บ้านพร้าว - บ้านหนองน้ำสร้าง หมู่ที่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 77/2560
  • วันที่ขายแบบ: 7 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 7 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท