สัญญาจ้างบริษัท แอ๊ดเทวดาโฆษณา จำกัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานนีวิทยุกระจายเสียง A:D:D FM 89 พิด'โลก แห่งชาติ