ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยี่ห้อ YANSHAN รุ่น MFV/H 8 จำนวน 1 เครื่อง รหัส 055-55-0092